sidhuvud
hemkompetensOm ossKunderKontakt

Ceterum AB är ett litet företag med mycket erfarenhet och som står på tre ben. Ingemar Berndtsso          Agneta Östlund

Lednings- och analysuppdragProjektstyrningProduktutveckling
Behöver ni hjälp med analys av er verksamhet, ett bollplank eller en mentor?
Vill ni ha hjälp att dra igång en ny verksamhet?
Eller vill ni skapa struktur och effektivitet i er verksamhet? 
Vi har lång erfarenhet av verksamhetsstyrning, och vi delar gärna med oss av vår kunskap.
Behöver ni hjälp att styra upp era projekt eller skapa struktur i er projektportfölj?
Eller vill ni få en projektsstyrnings-
modell som passar er verksamhet?
Eller behöver ni hjälp att ge era projekt en bra start?

Vi har närmare 30 års erfarenhet inom projektstyrning, och vi kan förbättra ert projektarbete i alla led.
Vi kan hjälpa er att realisera er produktidé inom medicinteknik.

Vi har mer än 30 års erfarenhet av eget företagande inom området. Vi har kunskap, erfarenhet och kontaktnät som behövs för att konstruera, tillverka och marknadsföra allt från analysinstrument till finurliga hjälpmedel.

                                                           Ceterum AB  mail@ceterum.se  Telefon 08 96 06 70   www.ceterum.se